CZ | SK | HU | PL | RO | HR
REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
 Právo odběratele na reklamaci vadného zboží
Vyskytne-li se na zboží vada, může odběratel uplatnit u dodavatele své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku špatného skladování, opotřebení, chybného zpracovnání, špatného technologického postupu, nesprávného polohování střihu, nevhodné kombinace materiálů a komponentů jiných dodavatelů nebo nevhodného užívání koncového výrobku, s ohledem na ošetřování doporučené dodavatelem.

Reklamovaný materiál musí být v původním, nezpracovaném stavu, zpracovaný materiál (nastříhaný, ušitý, potištěný...) již nelze reklamovat!

K reklamaci lze přijmout jen takové její uplatnění, které je podloženo dokumentací dle následujícího postupu.

 Postup při uplatnění reklamace
1. Pro uplatnění reklamace je nutno předložit :
- fakturu (kopii)
- dodací list (kopii)
- doklad o zaplacení zboží (kopii) - všechno reklamované zboží musí být řádně zaplaceno
- soupis reklamovaného zboží
- identifikační štítky z jednotlivých reklamovaných rolí (kopie)
- detailní popis zjištěných vad
- všechen reklamovaný materiál

2. Místo:
Reklamaci odběratel uplatňuje výhradně u dodavatele na adrese FIBRES s.r.o., Zengrova 630/83, Ostrava - Vítkovice, 703 00

3. Lhůty:
Lhůta pro uplatnění reklamace je 6 měsíců ode dne převzetí zboží nebo ode dne doručení zboží odběrateli. Reklamaci je odběratel povinen uplatnit ihned po zjištění vady, nebo v okamžiku, kdy mohla být vada zjištěna poprvé.
 Vyřízení reklamace
Reklamace musí být ze strany dodavatele vyřízena bez zbytečného odkladu. Po odborném posouzení vady dodavatel rozhodne o uznání, popř. neuznání reklamace a navrhne způsoby jejího řešení - prioritně se reklamace řeší náhradou reklamovaného materiálu za bezvadný.

Dodavatel si vyhrazuje právo uznat reklamaci i v případech, kdy nebyly splněny některé z výše požadovaných podmínek.

 

 

copyright společnost FIBRES s.r.o
FIBRES s.r.o., Zengrova 630/83, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Tel.: +420 553 401 113, Fax: +420 596 628 898, www.fibres.cz, E-mail: info@fibres.cz


Doporučujeme: www.naradi.cz - Nářadí - Bosch,Narex,Protool,DeWalt,AL-KO,Black and Decker,Knipex,Fiskars Pracovní oděvy, rukavice, reklamní textil - www.pracovniodevy.cz
www.interprise.cz - ERP, CRM, E-shop Nejfuton.cz jsou postele pohovky matrace a futony Betonové ploty